Richtlijnen zodat we u nog beter kunnen helpen

Eerste bezoek dit jaar?
Gelieve als het secretariaat open is, even bij ons langs te komen om uw gegevens aan te passen. Hiervoor hebben we uw identiteitskaart nodig.

Een voorschrift of attest nodig?
Wettelijk gezien kunnen we dit niet geven zonder consultatie. Bekijk daarom best eens op voorhand hoeveel voorschriften u nodig hebt, zodat u tot uw volgende consultatie toekomt.

Bloedafname
Wij hebben een bloedafname gedaan. Wat nu?
Na 24u kennen wij meestal het resultaat. Ons eerste werk ‘s morgens is uw bloedresultaat beoordelen. Is alles prima of is er soms een kleine opmerking, dan noteren wij dit op uw bloedresultaat.

U mag ons bellen tussen 8u30 en 12u of tussen 14u en 18u
Onze secretaresse zal onze notitie voorlezen. U mag haar gerust vragen naar een waarde, bvb. van cholesterol, suiker, INR. Indien u dat wenst, kan u bij haar een afschrift komen halen.

Valt er toch iets te bespreken (en dit hoeft echt niets ernstigs te zijn) dan vragen wij u om langs te komen of bellen we u later terug.

Soms is uw bloedresultaat nog niet volledig. Wij zullen u dan vragen om ‘s anderendaags terug te bellen.

BEDANKT VOOR DE MEDEWERKING.